ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168089456 13,894.45 ทองคำ 2 บาท
2 LD168106947 6,262.70 ทองคำ 1 บาท
3 LD168250320 6,151.27 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168246105 5,415.44 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168249706 5,143.11 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168030641 5,132.55 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168093985 4,447.50 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168207196 4,391.70 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168022697 3,927.33 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168163199 3,073.75 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168129378 2,906.23 เครดิต 3000 บาท
12 LD168153163 2,442.21 เครดิต 3000 บาท
13 LD168225335 2,246.66 เครดิต 3000 บาท
14 LD168157121 1,800.39 เครดิต 3000 บาท
15 LD168114790 1,651.07 เครดิต 3000 บาท
16 LD168207964 1,583.84 เครดิต 3000 บาท
17 LD168028256 1,558.22 เครดิต 3000 บาท
18 LD168251551 1,511.49 เครดิต 3000 บาท
19 LD168056462 1,496.08 เครดิต 3000 บาท
20 LD168204336 1,488.16 เครดิต 3000 บาท
21 LD168210902 1,362.34 เครดิต 2000 บาท
22 LD168118902 1,293.16 เครดิต 2000 บาท
23 LD168034175 1,249.78 เครดิต 2000 บาท
24 LD168220578 1,126.38 เครดิต 2000 บาท
25 LD168122973 1,098.88 เครดิต 2000 บาท
26 LD168107594 1,075.33 เครดิต 2000 บาท
27 LD168151835 1,056.64 เครดิต 2000 บาท
28 LD168140682 1,041.92 เครดิต 2000 บาท
29 LD168081638 898.13 เครดิต 2000 บาท
30 LD168179013 892.99 เครดิต 2000 บาท
31 LD168170137 887.40 เครดิต 1000 บาท
32 LD168202469 854.62 เครดิต 1000 บาท
33 LD168241079 797.07 เครดิต 1000 บาท
34 LD168000141 792.38 เครดิต 1000 บาท
35 LD168208024 765.58 เครดิต 1000 บาท
36 LD168226877 762.42 เครดิต 1000 บาท
37 LD168083590 737.70 เครดิต 1000 บาท
38 LD168103404 723.85 เครดิต 1000 บาท
39 LD168208733 712.09 เครดิต 1000 บาท
40 LD168085190 706.74 เครดิต 1000 บาท
41 LD168135201 685.52 เครดิต 1000 บาท
42 LD168148119 668.50 เครดิต 1000 บาท
43 LD168134112 655.44 เครดิต 1000 บาท
44 LD168136551 650.60 เครดิต 1000 บาท
45 LD168197619 637.94 เครดิต 1000 บาท
46 LD168110482 623.81 เครดิต 1000 บาท
47 LD168254170 615.78 เครดิต 1000 บาท
48 LD168195626 578.17 เครดิต 1000 บาท
49 LD168224498 560.82 เครดิต 1000 บาท
50 LD168197875 542.42 เครดิต 1000 บาท