ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168022697 35,272.88 ทองคำ 2 บาท
2 LD168103372 30,835.95 ทองคำ 1 บาท
3 LD168116061 26,989.65 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168089456 23,598.97 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168207196 20,804.94 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168142688 18,942.00 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168119660 15,705.12 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168122973 15,060.50 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168110482 14,841.31 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168046897 13,944.46 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168215341 13,885.76 เครดิต 3000 บาท
12 LD168208024 12,738.66 เครดิต 3000 บาท
13 LD168073468 12,607.21 เครดิต 3000 บาท
14 LD168226038 12,117.59 เครดิต 3000 บาท
15 LD168204336 11,954.57 เครดิต 3000 บาท
16 LD168197619 11,504.26 เครดิต 3000 บาท
17 LD168118902 10,922.16 เครดิต 3000 บาท
18 LD168236174 10,652.90 เครดิต 3000 บาท
19 LD168151835 10,048.07 เครดิต 3000 บาท
20 LD168225966 9,195.75 เครดิต 3000 บาท
21 LD168210902 9,114.32 เครดิต 2000 บาท
22 LD168225895 8,941.24 เครดิต 2000 บาท
23 LD168085190 8,367.34 เครดิต 2000 บาท
24 LD168136225 8,075.86 เครดิต 2000 บาท
25 LD168083590 8,066.00 เครดิต 2000 บาท
26 LD168155048 7,936.64 เครดิต 2000 บาท
27 LD168143797 7,755.65 เครดิต 2000 บาท
28 LD168093985 7,602.13 เครดิต 2000 บาท
29 LD168230007 7,065.47 เครดิต 2000 บาท
30 LD168223958 6,861.86 เครดิต 2000 บาท
31 LD168140415 6,756.73 เครดิต 1000 บาท
32 LD168124120 6,630.84 เครดิต 1000 บาท
33 LD168129378 6,399.01 เครดิต 1000 บาท
34 LD168225315 6,244.81 เครดิต 1000 บาท
35 LD168066096 5,984.86 เครดิต 1000 บาท
36 LD168229296 5,978.65 เครดิต 1000 บาท
37 LD168142738 5,823.75 เครดิต 1000 บาท
38 LD168203446 5,622.35 เครดิต 1000 บาท
39 LD168203315 5,506.67 เครดิต 1000 บาท
40 LD168118950 5,502.65 เครดิต 1000 บาท
41 LD168224568 5,319.06 เครดิต 1000 บาท
42 LD168089972 5,299.75 เครดิต 1000 บาท
43 LD168178067 5,282.82 เครดิต 1000 บาท
44 LD168210662 4,846.75 เครดิต 1000 บาท
45 LD168104605 4,821.38 เครดิต 1000 บาท
46 LD168202469 4,517.05 เครดิต 1000 บาท
47 LD168226089 4,008.05 เครดิต 1000 บาท
48 LD168229071 3,969.73 เครดิต 1000 บาท
49 LD168206749 3,944.46 เครดิต 1000 บาท
50 LD168195626 3,769.13 เครดิต 1000 บาท