ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168022697 76,555.31 ทองคำ 2 บาท
2 LD168255655 42,041.16 ทองคำ 1 บาท
3 LD168086384 38,522.70 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168207196 37,165.00 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168056462 25,193.52 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168173650 24,549.80 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168239347 20,924.40 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168103372 19,669.70 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168085190 15,485.17 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168203446 14,319.64 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168093985 14,235.92 เครดิต 3000 บาท
12 LD168099847 13,907.39 เครดิต 3000 บาท
13 LD168118950 12,977.79 เครดิต 3000 บาท
14 LD168046897 11,190.95 เครดิต 3000 บาท
15 LD168110482 11,144.81 เครดิต 3000 บาท
16 LD168110108 11,140.37 เครดิต 3000 บาท
17 LD168003255 10,612.74 เครดิต 3000 บาท
18 LD168129378 9,926.90 เครดิต 3000 บาท
19 LD168220465 9,571.94 เครดิต 3000 บาท
20 LD168118902 9,532.72 เครดิต 3000 บาท
21 LD168203445 9,321.57 เครดิต 2000 บาท
22 LD168116061 8,693.20 เครดิต 2000 บาท
23 LD168030641 8,431.50 เครดิต 2000 บาท
24 LD168257010 8,168.94 เครดิต 2000 บาท
25 LD168208733 7,171.41 เครดิต 2000 บาท
26 LD168089456 7,135.43 เครดิต 2000 บาท
27 LD168241962 7,096.78 เครดิต 2000 บาท
28 LD168122973 6,819.76 เครดิต 2000 บาท
29 LD168202414 6,176.63 เครดิต 2000 บาท
30 LD168223958 5,832.57 เครดิต 2000 บาท
31 LD168163199 5,718.58 เครดิต 1000 บาท
32 LD168034175 5,566.33 เครดิต 1000 บาท
33 LD168179056 5,265.14 เครดิต 1000 บาท
34 LD168229324 4,907.39 เครดิต 1000 บาท
35 LD168261157 4,749.81 เครดิต 1000 บาท
36 LD168225335 4,644.56 เครดิต 1000 บาท
37 LD168151835 4,525.90 เครดิต 1000 บาท
38 LD168239524 4,498.67 เครดิต 1000 บาท
39 LD168195626 4,439.52 เครดิต 1000 บาท
40 LD168107594 4,395.40 เครดิต 1000 บาท
41 LD168239340 4,390.37 เครดิต 1000 บาท
42 LD168031376 4,347.75 เครดิต 1000 บาท
43 LD168126209 4,041.84 เครดิต 1000 บาท
44 LD168190933 3,980.64 เครดิต 1000 บาท
45 LD168246063 3,970.13 เครดิต 1000 บาท
46 LD168215122 3,914.31 เครดิต 1000 บาท
47 LD168170137 3,607.82 เครดิต 1000 บาท
48 LD168260784 3,586.41 เครดิต 1000 บาท
49 LD168260910 3,570.80 เครดิต 1000 บาท
50 LD168204336 3,439.93 เครดิต 1000 บาท